.post img {

Friday, 15 March 2019

आठवणीतला कवडसा

*आठवणींचा कवडसा*

सूर्याच्याही नकळत,
फुटलेल्या कौलातून आलेला एक कवडसा,
हृदयाच्या एका कप्प्यात मी चोरून ठेवला.

तुझ्याही नकळत ऐकलेला तुझा सूर,
माझ्या स्पंदनांमध्ये बांधून घेतला..

सोबत त्या कवडश्याचा लखलखाट,
आणि तुझ्या सुरांची बंदिश हर एक श्वासात..
अजून जीवनी या काय मागावे..
सर्वकाही तुझसवे उमगते आणि तुझ्याशीच संपते..
 
                   -- विशाल पोतदार


1 comment: