.post img {

Saturday, 16 March 2019

विद्युलता (कविता)

💐#विद्युलता#💐

चंद्र, चांदण्या आणि नक्षत्रे....
आकाशाला सजवता सजवता काय तो करती घमंड..

पण त्यांची घमंड उतरवण्या तूच एक हिकमती..

शलाका..

तुझं लखाकणं एक क्षणच..
पण उजळून टाकी पुरं आसमंत..
ब्रम्हांडाला छेदून करशी गगनभेदी फुत्कार..

तुझं ते तेजस्वी रूप पाहता..
लपून बसती सगळे तारे, गर्भी नभाच्या..
मग चंद्र, चांदण्या आणि नक्षत्र..
येती तूझं शरण..

आणि तेव्हाच तू विद्युलते..
संपवतेस अवतार कार्य क्षणात...
झोकुनी वसुंधरेच्या कुशी...


                - विशाल पोतदार
No comments:

Post a comment