.post img {

Sunday, 1 December 2019

जशी तू ... (कविता)

जशी तू...
तसं उन्ह..
तापट पण नितळ..

जशी तू..
तसा पाऊस,
ओला जिव्हाळा..

जशी तू..
तसं ते रान,
मनमोकळं..

जशी तू..
तसा सागर..
गूढ...अगम्य..


     - विशाल पोतदार

No comments:

Post a comment